top of page

Rol van de GGD bij kinderopvang

 

Rol van de gemeente

​In opdracht van de gemeente controleert de GGD de kinderopvang, gastouderopvang en peuterspeelzaal voorzieningen of ze voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. De GGD toetst de kwaliteit aan de wet:

​Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het gastouderbureau Tobi speelt hier voor ons een crusiale rol in.

 

Strengere controles gastouderopvang

​Sinds 1 januari 2012 houdt de GGD strenger toezicht op: De kwaliteit van de kinderopvang en de handhaving.

​De GGD controleert meer op mogelijke risico's in kinder en gastouder opvangorganisaties en gebruikt hiervoor zogenaamde risicoprofielen. Dit leidt tot een inspectie op maat voor iedere locatie. Controles richten zich hoofdzakelijk op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk.


 

Oordeel gastouderopvang

DE GGD inspecteur vormt een oordeel over een opvangorganisatie onder meer aan de hand van:

De inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen.

Observatie: Hoe wordt er met de kinderen omgegaan.

Onder meer naar aanleiding van het pedagogisch beleidsplan.

Een gesprek met de locatieverantwoordelijke over de werkwijze op het kindercentrum.

Ook controleert de inspectie of alle beroepskrachten bevoegd zijn op het kinderverblijf.


 

Andere inspecties gastouderopvang

Naast de GGD zijn er instanties die andere kwaliteitsaspecten van de gastouderopvang controleren.

De kindercentra moeten ook voldoen aan:

- Brandveiligheid (controle door de brandweer)

- Voedsel veiligheid (controle door VWA, Voedsel en warenautoriteit)

- Speeltoestellen, kinderbedden, en boxen moeten ook voldoen aan kwaliteitseisen.

- Arbeidsomstandigheden (controle arbeidsinspectie)

Profielfoto.jpg
Ervaar de professionele expertise van Coby als Gastouder!
bottom of page